QUADRO DE PARTICIPANTES PROVAS ON LINE DE CARABINA E PISTOLA

1a. COPA ON LINE (13 a 15 Jun)

1. CARABINA DE AR

NR

RS

SC

PR

SP

MS

RJ

DF

PB

PE

RN

CE

MA

PA

TOTAL

PRESENCIAL

00

02

00

00

00

00

00

00

00

00

00

04

00

06

VIRTUAL

01

08

07

20

01

15

02

00

01

01

00

00

00

56

 

2. PISTOLA DE AR

NR

RS

SC

PR

SP

MS

RJ

DF

PB

PE

RN

CE

MA

PA

TOTAL

PRESENCIAL

00

00

01

00

00

05

02

00

01

01

18

01

01

30

VIRTUAL

05

08

02

23

01

21

01

00

00

00

01

00

00

66

 

 

3. CARABINA DE AR MIRA ABERTA

NR

RS

SC

PR

SP

MS

RJ

DF

PB

PE

RN

CE

MA

PA

TOTAL

PRESENCIAL

00

00

00

00

00

01

04

00

00

00

02

10

00

17

VIRTUAL

01

01

04

04

01

02

01

00

00

00

00

00

00

14

 

 

ATIRADORES INSCRITOS

NR

RS

SC

PR

SP

MS

RJ

DF

PB

PE

RN

CE

MA

PA

TOTAL

PRESENCIAL

00

02

01

00

00

06

06

00

01

01

20

15

01

53

VIRTUAL

07

17

11

47

03

38

04

00

01

01

01

00

00

136

TOTAL

07

19

12

47

03

44

10

00

02

02

21

15

01

189

 

2a. COPA ON LINE (05 a 06 Jul)

1. CARABINA DE AR

NR

RS

SC

PR

SP

MS

RJ

DF

MG

PE

RN

CE

MA

PA

TOTAL

PRESENCIAL

00

01

00

08

00

06

01

01

01

00

00

01

01

20

VIRTUAL

01

09

04

11

00

17

00

00

00

00

00

00

00

42

 

2. PISTOLA DE AR

NR

RS

SC

PR

SP

MS

RJ

DF

MG

PE

RN

CE

MA

PA

TOTAL

PRESENCIAL

00

01

01

08

00

10

02

00

01

01

24

01

00

49

VIRTUAL

01

07

00

11

00

25

00

00

00

00

00

00

00

44

 

 

3. CARABINA DE AR MIRA ABERTA

NR

RS

SC

PR

SP

MS

RJ

DF

MG

PE

RN

CE

MA

PA

TOTAL

PRESENCIAL

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

02

03

01

06

VIRTUAL

00

01

04

04

00

03

01

00

00

00

00

00

00

13

 

 

ATIRADORES INSCRITOS

NR

RS

SC

PR

SP

MS

RJ

DF

MG

PE

RN

CE

MA

PA

TOTAL

PRESENCIAL

00

02

01

16

00

16

03

01

02

01

26

05

02

75

VIRTUAL

02

17

08

26

00

45

01

00

00

00

00

00

00

99

TOTAL

02

19

09

42

00

61

04

01

02

01

26

05

02

174